TOPCIT мэдээллийн технологийн практикийн шалгалтын бүртгэл

Нийтэлсэн огноо: 2017-05-04 04:23:37

Мэдээллийн технологийн салбарт ажиллаж буй инженер,техникийн ажилчид, програм хангаж хөгжүүлэгчдийн мэргэжлийн ур чадварыг үнэлэх, олон улсын стандартыг хангахуйц тестийн тогтолцоог бүрдүүлэх, дэвшилтэт технологи, аргачлалд суурилсан сургалт, шалгалтын системийг бүрдүүлэх зорилго бүхий TOPCIT мэдээллийн технологийн практикийн шалгалт өгөхийг хүссэн оюутнууд ЭХИТ-ийн 205 тоотод ирж бүртгүүлнэ үү.