Хөтөлбөрийн хороо

Хөтөлбөрийн хороо нь оюутан суралцагсдад МУИС-ийн бакалавр, магистр, докторын сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд үндсэн суурь, мэргэжлийн, сонгох хичээлүүд, хос мэргэжил олгох, хавсран мэргэжих хичээлд тавих шалгуур үзүүлэлт, багц цаг тооцох, шилжүүлэх аргачлалыг тогтоож, дагнасан болон салбар дундын хамтарсан хөтөлбөрүүдийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулахад мэргэжлийн экспертиз хийж, бодлого зөвлөмж, түүнийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргах зорилго бүхий байгууллага юм.

МУИС-ийн хөтөлбөрийн хороо нь Ерөнхий хороо, Ерөнхий суурь хөтөлбөрийн дэд хороо, Бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөрийн дэд хороо, Тэнхмийн хөтөлбөрийн дэд хороо гэсэн бүтэцтэйгээр ажилладаг.

Бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөрийн дэд хороонд:

 • Н.Баатарбилэг
 • Д.Бямбажав
 • П.Энхбаяр
 • Н.Оюун-Эрдэнэ
 • Д.Хасбаатар
 • Ж.Батхүү
 • Б.Оюунсанаа
 • Б.Барсболд
 • С.Батбилэг
 • Б.Ганбат

Тэнхмийн дэд хороонд:

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим:

 • П.Энхбаяр /ахлагч/
 • Ч.Алтанцэцэг
 • Н.Мөнхцэцэг
 • Н.Оюун-Эрдэнэ
 • С.Уянга

Хэрэглээний математикийн тэнхим:

 • М.Мэнд-Амар /ахлагч/
 • С.Батбилэг
 • А.Батцэнгэл
 • Э.Мөнхцэцэг
 • Н.Пүрэвцогт

Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхим:

 • О.Алтансүх /ахлагч/
 • Н.Баатарбилэг
 • Б.Мөнхбат
 • Ч.Сономдагва
 • Д.Эрдэнэчимэг

Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим:

 • О.Алтансүх /ахлагч/
 • Н.Баатарбилэг
 • Б.Мөнхбат
 • Ч.Сономдагва
 • Д.Эрдэнэчимэг

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим:

 • Д.Бямбажав /ахлагч/
 • М.Баярпүрэв
 • Ч.Лодойравсал
 • Ж.Нямжав
 • Ш.Содбилэг
 

МУИС-ийн хөтөлбөрийн хорооны журмыг эндээс үзнэ үү.

МУИС-ийн хөтөлбөрийн хороо байгуулах тухай тушаалыг эндээс үзнэ үү.

cheap https://www.wellreplicas.to/ here.