Эрдмийн Зөвлөл

Тус сургуулийн эрдмийн зэрэгтэй багш нарын санал хураалтаар сонгогдсон Эрдмийн зөвлөл нь дараах бүтэцтэй ажиллаж байна. Үүнд:

Эрдмийн зөвлөлийн дарга Д.Бямбажав - Захирал, дэд профессор

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга: Н. Оюун-Эрдэнэ - профессор

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

О. Алтансүх - профессор

С. Батбилэг - дэд профессор

Ж. Батхүү - профессор

Г. Баттөр - дэд профессор

Д. Баянжаргал - профессор

М. Баярпүрэв - дэд профессор

А. Галтбаяр - профессор

Б. Ганбат - профессор

Ч. Ганзориг - профессор

Э. Мөнхцэцэг - профессор

Ч. Сономдагва - профессор

Ц. Соёл-Эрдэнэ - дэд профессор

Х. Тэгшжаргал - дэд профессор

С. Уянга - профессор

Р. Чинзориг - дэд профессор

А.Энхбаяр - дэд профессор

Д. Эрдэнэчимэг - профессор

З. Болд - зөвлөх дэд профессор

А. Батцэнгэл - зөвлөх дэд профессор

 

cheap https://www.wellreplicas.to/ here.