Магистрт

1. Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
4EO6130201Програм хангамж2015
3EO6130401Мэдээллийн технологи 2015
7E6130101Компьютерийн ухаан2015
2EO6130301Мэдээллийн систем2015
5EO6120102Өгөгдлийн сангийн удирдлага, загварчлал2015
6EO6130201Компьютер-хэл шинжлэл2015
1EO6180101Биоинформатик2015

Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1E420400Биоинформатик2013
2E524300Менежмент, мэдээллийн систем2012
3Е524300Мэдээллийн технологи 2012
4E480200Компьютерийн програм хангамж2012
5E524000Мэдээллийн систем2012
2. Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1EO6120101Компьютерийн сүлжээ2016
1EO7140101Электроник2016

Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1EO7130101Сэргээгдэх эрчим хүч2015
2E480300Компьютерийн сүлжээ2012
3E522300Мультимедиа холбооны технологи 2012
4E521700Сэргээгдэх эрчим хүч2013
5E521300Электроникийн инженер2012

3. Хэрэглээний математикийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1EO5420101 Статистик 2015 (мэргэжлийн)2015 (судалгааны)
2EO5410101Хэрэглээний математик2015
3EO5330401Ус судлал2015
4EO5330301Цаг уур2015

Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1E460200 Математик, хэрэглээний 2012
2E460400Математик-статистик2012
3E850400Ус судлал 2013
4E311800Усны менежмент 2013
5E442000Цаг уур мэдээлэл, прогноз2013
6E310800Эдийн засаг-математик загварчлал2012
4. Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1EO7120101Байгаль хамгаалах технологи2015
2EO8210101Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт2015 мэргэжлийн2015 судалгааны
3EO5210201Хүрээлэн буй орчин судлал2015

Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1E850200Байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ2013
2E621200Ой судлал2013
3E850000Хүрээлэн байгаа орчин судлал2013
4E850000Хүрээлэн байгаа орчины экологи2013
5. Хими биологийн инженерчлэлийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1EO7880301Биоинженерчлэл2015
2EO7180101Материал судлал, шинэ материалын технологи 2015
3EO7880101Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл 2015
4EO7110101Химийн инженерчлэл2015
5EO5310201Хэрэглээний хими2015
6EO7880402Цөмийн технологи2015

Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1E526000Нано инженерчлэл2014
2E526000Нано шинжлэх ухаан2014
3E442011Хими технологи2012
4E443100Цөмийн технологи2013
5E442006Эрдэс материалын хими2012Холбоо барих

 • Манай хаяг:
  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
  ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

  14201 Улаанбаатар хот-46а ш/х-600
  Сүхбаатар дүүрэг, Их Сургуулийн гудамж 3
 • Утас:
  77307730-3302, 3106
 • Имэйл:
  academicaffairs@seas.num.edu.m

Contact Info